ENSIMMÄISELLE ARVOVERKKOHANKKEELLE TEKES-RAHOITUS

 

Mikrolinna Oy osallistuu kymmenen partnerin arvoverkkohankkeeseen nimeltään Suomen Verkko-Opisto. Tekes rahoittaa neljän yrityksen ja kuuden oppilaitoksen kokonaisuutta Oppimisratkaisut-ohjelmassa.

 

Projektin tavoitteena on kehittää Suomen Verkko-Opisto, joka on pysyvä yritysten ja oppilaitosten yhteistyöfoorumi. Tavoitteena on että Verkko-Opisto toimii yritysten ja oppilaitosten kehittämien digitaalisten oppimateriaalien, sisältöjen ja palveluiden jakelukanavana. Vastaavaa kokonaisuutta ei aikaisemmin ole ollut olemassa. Verkko-Opisto palvelee kaikkia oppilaitostasoja sekä alan yrityksiä ja oppilaitosten opiskelijoita. Erityisesti se tulee palvelemaan niitä kansalaisia, joilla ei työtehtävien tai elämäntilanteen vuoksi ole mahdollisuutta osallistua muuhun koulutukseen. Verkko-Opisto edistää ja helpottaa elinikäistä oppimista digitaalisilla palveluillaan. Verkko-Opisto kehitetään ja testataan kotimaassa. Sen jälkeen se viedään kansainvälisille markkinoille.

Suomen Verkko-Opisto on tekninen, taloudellinen, juridinen, pedagoginen ja sosiaalinen ympäristö, johon kootaan mahdollisimman laaja joukko oppilaitoksia ja yrityksiä kansainvälistämään osaamistaan.

Verkko-Opiston konkreettinen tavoite on luoda yhteistyölle tuotantotiimimalli, tuotantomalli, tuotteistamismalli, sopimusmallit, rahoitusmallit ja ansaintalogiikka. Projektissa luodaan myös yritysten ja oppilaitosten liittymisperiaatteet ja laatukriteeristö mukaan otettaville tuotteille.

 

Suomen Verkko-Opistoon voi liittyä yhteyshenkilöksi ja projektin etenemistä voi seurata osoitteessa www.suomenverkko-opisto.fi. Projektille avataan myös sosiaalisen median sivut.

 

Mukana olevat yritykset:

Promentor Solutions Oy (koordinaattori), Viope Solutions Oy, Mikrolinna Oy ja Rockway Oy

 

Mukana olevat oppilaitokset:

Espoon työväenopisto, Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto, Kouvolan kansalaisopisto, Tapiolan lukio, Tampereen ammattiopisto ja Virtuaaliammattikorkeakoulu